Onze geschiedenis

Spaans Hof is eigenlijk de volkse naam van Hof ter Donck , daterend van 1664. Wanneer dit “Hof ter Donck” deze foutieve benaming kreeg is niet gekend. Tijdens de Beloken tijd, na de tweede Franse inval in 1795, las men hier in het geheim de mis en werden er kinderen gedoopt. Het hof was toen eigendom van de weduwe van Gilles De Bruyne namelijk Mevrouw Joanna Maria Verdonck.  Nadien brandde het huis volledig af doordat een geestelijk gehandicapte jongen het rieten dak in brand zette. In de nis boven de deur stond vroeger, in de steen gehouwen, een mandje met mout.

Het hof heeft ook nog dienst gedaan als brouwerij en jeneverstokerij. Het Spaans Hof was voor vele tekenaars, etsers en liefhebbers van historische gebouwen een bron van inspiratie om dit alles vast te leggen op papier of op doek. Dit in de jaren zeventig sterk vervallen pand werd het voorbije decennium door het gemeentebestuur verschillende keren gerestaureerd. Bij de concessieverkoop van dit pand eind 1993 werd er voorkeur gegeven aan een Hammenaar.

Concessiehouder en Hammenaar “Jurgen Vande Voorde” baat er sindsdien een zeer knus en sfeervol restaurant in uit, de moeite waard om eens een bezoekje te brengen